Bezrobocie w Polsce maleje

Autor Wyłączono

Bezrobocie w Polsce podlega pewnym fluktuacjom i stale utrzymuje się powyżej dziesięciu procent, ale w ostatnim czasie można zauważyć, że wskaźnik bezrobocia spada. Trudno jednak ocenić, czy spadek bezrobocia w Polsce jest tendencją stałą, gdyż w Polsce szczególnie silne wahania bezrobocia można zauważyć pomiędzy okresem zimowym a letnim. Wynika to przede wszystkim z pojawiania się wielu prac tymczasowych charakterystycznych dla pory letniej, które przekładają się na czasowy spadek stopy bezrobocia.

Bezrobocie w Polsce jest również nierównomiernie rozłożone. W największych aglomeracjach w Polsce praktycznie nie występuje wskaźnik bezrobocia, który wynosi czasem dwa, trzy procent. Natomiast w wielu regionach Polski wskaźnik bezrobocia przekracza nawet dwadzieścia procent, co dotyka przede wszystkim tak zwanej ściany wschodniej.
Spadek bezrobocia w Polsce wynika między innymi z faktu, że znaczna liczba młodych osób decyduje się na stały lub czasowy wyjazd z Polski w celu znalezienia pracy poza granicami kraju. Wynika to z jednej strony z możliwości łatwiejszego znalezienia pracy w krajach zachodniej Europy. Z drugiej strony poza granicami kraju można również liczyć na znacznie większe dochody.
Duże bezrobocie dotyczy przede wszystkim absolwentów wszystkich rodzajów szkół. Jest to poważny problem społeczny, gdyż brak pracy dla osób młodych przekłada się na trudności w wejście w dorosłe życie, trudności z założeniem rodziny. Spadek bezrobocia, jeśli będzie trwały i doprowadzi do zejścia stopy bezrobocia w Polsce poniżej dziesięciu procent może trwale przełożyć się na znaczne polepszenie się sytuacji pracowników na rynku pracy a zwłaszcza młodych pracowników.

  Jaki dzbanek do filtrowania wody?