Mikroekonomia

Autor Wyłączono

Mikroekonomia to jeden z dwóch działów na jakie dzieli się ekonomia. Jej celem jest zajmowanie się sposobem podejmowania różnych decyzji na gospodarstwach domowych czy przedsiębiorstwach a także ich działanie na rynkach. Mikroekonomia jest nauką, która zajmuje się bardzo szczegółowym analizowaniem decyzji jakie podejmują dane jednostki związane z produkcją oraz wymianą dóbr. W tych badaniach jeśli mamy do czynienia z gospodarką podstawionego kraju czy regionu , wszystkie uzyskane informacje traktuje się jako zbiór podmiotów i różnych akcji między nimi, lecz dużą uwagę musimy zwrócić bo są one podawane oddzielnie i nie są uważane za jedno. Jednym z typowych działań właśnie nauki nazywanej mikroekonomią jest modelowanie matematyczne, prowadzące do formułowania hipotez które jak cała ta nauka mają związek z podmiotami gospodarczo-ekonomicznymi. Takie hipotezy, nie są tylko formułowanie ponieważ zostają w dalszym ciągu wykorzystywane przy konstrukcji metod statystycznych. Osoby, które mają do czynienia z gospodarką czy przedsiębiorstwami pewnie posiadają świadomość o mikroekonomii i jej działaniach ponieważ dotyka to także ich.

  Funkcje makroekonomiczne