Ekonomia finansowa

Autor Wyłączono

Jedną z nauk, jakie to we współczesnym świecie mają naprawdę wielkie znaczenie jest ekonomia finansowa. Dzieje się tak, dlatego, że pełni ona bardzo ważną rolę w świecie gospodarczym oraz ekonomicznym. Bez ekonomii finansowej przedsiębiorstwa nie mogłyby właściwie prosperować. Oczywiście ekonomia finansowa jest to bardzo ważna nauka, która dotyczy wielu różnorodnych pojęć. Przede wszystkim pod uwagę bierze elementy, jakimi są ceny występujące na rynku, udziały, akcje, obligacje oraz stopy procentowe. W ogólnym znaczeniu ekonomia finansowa przede wszystkim koncentruje się na ogólnej sytuacji finansowej, jaka to dotyczy danego rynku czy też produktu i usługi. Ekonomia finansowa odpowiada na wiele różnorodnych i ciekawych pytań. Najczęściej, więc możemy dowiedzieć się dzięki niej o ryzyku jakie związane jest z posiadaniem danych akcji na rynku finansowym a także jakie przepływy pieniężne są w danym czasie najczęstsze oraz najbardziej cenione ze względu na swoje zyski, oraz wartości materialne.

  Funkcje makroekonomiczne