Jak działa ekonomia finansowa

Autor Wyłączono

Finanse jak dobrze się orientujemy, mają szerokie pojęcie i wyróżniamy ich kilka rodzajów. Oczywiste jest to, że mają wiele wspólnego z pieniędzmi i wszystkim co z nimi związane. Istnieje jeszcze taka gałąź ekonomi, która zajmuje się związkami podobnymi między zmiennymi finansowymi czyli w wolnym tłumaczeniu cenami, stopami procentowymi czy udziałami, nazywa się ona Ekonomią finansową i ma szczególne znaczenie dla wielu osób. Ekonomia finansowa, jest najbardziej skoncentrowana na wpływ tych czynników, które zostały podane wyżej na ogólną sytuację finansową przedmiotu. Przyjęte zostały dwa pytania na które ekonomia finansowa a dokładnie mówiąc jej czynności odpowiada a poza tym wycenia wartość rzeczywistą aktywów : Jakie ryzyko wiąże się z sytuacją posiadania aktywów a kolejne to jakie przepływy pieniężne będą miały miejsce i ich sposób w który są one zależne od innych aktywów. Jest to trochę ciężkie do pojęcia, ale kiedy tylko mamy możliwość zobaczenia jak takie czynności wchodzą w życie, od razu staje się to dla nas zrozumiałe.

  Matematyka finansowa – co to jest