Funkcje makroekonomiczne

Autor Wyłączono

Makroekonomia jest dziedziną ekonomiczną, która posługuję się wielkościami agregatowymi czyli dotyczące gospodarki a mianowicie, popyt, podaż, ceny do prawidłowych badań jakie właśnie w tej gospodarce występują łącząc je w jedną całość. Wielu z nas zna to pojęcie, lecz na tym ich wiedza się kończy. Można się zastanawiać jakie funkcje posiada ta nauka, ponieważ są one bardzo istotne w działaniu właśnie makroekonomii. Wymienionych zostało pięć takich funkcji, pierwszą z nich to funkcja aplikacyjna w której dostarczane są wskazówki działające w zakresie kształtowania procesów gospodarczych czy przesłanek przeznaczonych dla polityki państwa. Kolejna to funkcja teoriopoznawcza czyli w jej zadaniu leży zapoznanie, opis, i wyjaśnienie a w pewnych przypadkach nawet przewidzenie prawidłowego cyklu występowania procesów i zjawisk występujących w gospodarce. Trzecią z pięciu funkcji jest światopoglądowa i jej zadaniem jest zrozumienie gospodarczych zjawisk które jak wszystkie funkcje wpływają na kształtowanie gospodarcze. Następna z nich to dydaktyczno-wychowawcza i ma ona na celu zbiór wiedzy która będzie pozwalała społeczeństwu na zrozumienie zjawisk gospodarczych. Ostatnią funkcją jest funkcja prognostyczna czyli ta która uprzedza przed występowaniem zjawisk gospodarczych.

  Rankingi bankowe