Polityka Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez serwis internetowy dostępny pod adresem asent24.pl (dalej „Serwis”). Administratorem danych osobowych jest [Twoje imię/nazwa i kontakt] (dalej „Administrator”).

 1. Rodzaje Danych Osobowych

Administrator może gromadzić i przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, adres e-mail)
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail)
 • Dane dotyczące korzystania z Serwisu (np. adres IP, przeglądarka internetowa)
 1. Cel i Podstawa Przetwarzania Danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • Świadczenia usług oferowanych w Serwisie
 • Komunikacji z Użytkownikami
 • Udoskonalania i personalizacji Serwisu
 • Wysyłania newsletterów, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę
 • Wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • Umowa lub działania podjęte na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy
 • Prawo Administratora do prowadzenia działalności gospodarczej
 • W przypadkach, w których przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego
 • Uzyskana zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych
 1. Okres Przechowywania Danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Poprawiania swoich danych osobowych
 • Usunięcia swoich danych osobowych
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Przenoszenia danych osobowych do innego administratora
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
 1. Bezpieczeństwo Danych

Administrator podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Dane są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą czy zniszczeniem.

 1. Kontakt z Administratorem

Wszelkie pytania, wnioski dotyczące danych osobowych lub korzystania z praw Użytkowników można kierować na adres e-mail: [adres e-mail kontaktowy].

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.