Makroekonomia

Autor Wyłączono

Makroekonomia to działalność ekonomiczna która swoją uwagę skupia na całości gospodarczej a nie jej obszarach. Makroekonomia bada gospodarkę w naszym narodzie a nawet gospodarkę na świecie więc trzeba przyznać ze ogół jej działania jest naprawdę szeroki. Badanie to ma wyznaczyć zależności które występują pomiędzy tak zwanymi agregatami gospodarczymi czyli popyt, podaż, średnia cen, zatrudnienie, konsumpcja czy nawet budżet państwa. Makroekonomia tworzy podstawy teoretyczne i różnego rodzaju przesłania dla polityki państw. Obejmuje to zakres wzrostu gospodarczego, poziomu cen który powinien być stabilny, bez żadnych gwałtownych spadków i wzrostów czy równowagę bilansów odbywających się za granicą. Nauka ta, cieszy się wysoką popularnością i jeszcze większym zainteresowaniem i z tego względu jej teorie muszą także obejmować i uwzględniać dziedziny polityki państwa a mianowicie politykę zagraniczną, wewnętrzna kraju a nawet także obronną. Makro ekonomia wyrówna dwa ważne dla siebie paradygmaty, którymi są Keynesowski oraz standardowy jak to często jest określany neoklasyczny.

  Ekonomia finansowa