Jak wybrać OFE?

Autor Wyłączono

Mimo że OFE ma ostatnio niezbyt dobre notowania i zasadniczo zanosi się na to, że przestanie istnieć, to jednak należy również dodać, że wciąż ci, którzy jeszcze nie wybrali dla siebie odpowiedniego funduszu emerytalnego, mają obowiązek podpisać stosowną umowę. W przeciwnym przypadku, podobnie jak i w latach ubiegłych, zostaną oni dolosowani do jednego z funduszy i to bynajmniej nie będzie żaden z pięciu czołowych. Zasadniczo więc jeśli mamy taki obowiązek, to lepiej jest decydować o swoim losie samemu, a nie pozostawiać tego szczęściu. Jak zatem należy wybrać otwarty fundusz emerytalny, aby być z tego wyboru zadowolonym? Na pewno należy przyjrzeć się bliżej rankingom i to najlepiej nie tylko tym najbardziej aktualnym, ale również warto jest prześledzić nieco ich historię. Wszakże może okazać się, że dany fundusz znajduje się w czołówce rankingów jedynie przez chwilę, a potem znowu będzie gdzieś w środku stawki lub też na jej końcu. Zatem należy wybrać ten czołowy, który pozwoli zebrać jak największą liczbę jednostek uczestnictwa. Wprawdzie będzie to niewiele, ale zawsze będzie.

  Co to są finanse publiczne