Historia elektronicznego biznesu

Autor Wyłączono

W pierwszej kolejności na rynku gospodarczym istniał biznes tradycyjny, lecz współcześnie mamy do czynienia z erą biznesu elektronicznego. Ten rodzaj biznesu rozwijał się w pierwszej kolejności pod postacią EDI. Na początku swego istnienia wykorzystywany był w wielkich korporacjach oraz firmach, jakie to działały na bardzo szeroką skalę. Potem jednak coraz częściej system ten wprowadzały banki. Jako pierwszy z elektronicznego biznesu zaczął korzystać Bank of America. Lata osiemdziesiąte przyniosły bardzo wielkie postępy w dziedzinie elektronicznego biznesu. Wówczas to zaczęły powstawać coraz szersze kontakty pomiędzy potencjalnymi partnerami handlowymi właśnie z pomocą Internetu. W tym okresie także rozpoczęła się budowa coraz to bardziej nowoczesnych systemów informatycznych, jakie sprawiły, że bez żadnych przeszkód można było porozumiewać się na bardzo szeroką skalę. Współcześnie nie tylko wielkie firmy i korporacje używają w swej pracy elektronicznego biznesu, ale także z jego możliwości korzystają niewielkie firmy oraz osoby prywatne.

  Własna działalność na nowoczesnym rynku